VOETREFLEX

VOETREFLEX

Voetreflex massage is een natuurgeneeswijze die gebaseerd is op de gedachte dat lichaam, geest en ziel een eenheid vormen. Wanneer deze eenheid uit balans is, kan voetreflex massage de disbalans helpen herstellen. 

Reflexpunten op de voeten staan in verbinding met lichaamsdelen, zenuwen en klieren. Het masseren van deze punten heeft een stimulerende werking naar het corresponderende punt in het lichaam. 

De voordelen van voetreflex massage zijn: 

  • Het werkt ontspannend en geeft (nieuwe) energie
  • Het lichaam ontdoet zich van afvalstoffen
  • Het werkt stressverlagend
  • Het geeft verlichting bij pijn en stimuleert het zelfherstellend  vermogen van het lichaam

 

Privacy
De VNRT hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de cliënten die onze therapeuten behandelen. De therapeuten doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

Alle therapeuten vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit houdt in dat zij:
 – Uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
– Niet meer informatie van u noteren dan nodig is om het doel te bereiken.
– U toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit vooraf met u is overlegd.

Wkkgz
Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.

Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.vnrt.nl